antspaudas

Antspaudų užsakymo tvarka

Norint pasigaminti herbinį apvalų antspaudą reikia:

 • leidimo iš policijos komisariato licencijavimo grupės
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

Norint pasigaminti apvalų antspaudą naujai įmonei reikia:

 • registracijos pažymėjimo originalo arba sertifikuoto išrašo iš Registrų centro
 • jei antspaudo atvyksta direktorius, reikia jo pareigas patvirtinančio dokumento, o jei atvyksta kitas darbuotojas, turi turėti direktoriaus pasirašytą įgaliojimą
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

Norint įmonei pasigamint apvalų antspaudą dokumentams, raštams, sutartims ir t.t. reikia:

 • registracijos pažymėjimo originalo arba sertifikuoto išrašo iš Registrų centro
 • jei antspaudo atvyksta direktorius, reikia jo pareigas patvirtinančio dokumento o jei atvyksta kitas darbuotojas, turi turėti direktoriaus pasirašytą įgaliojimą
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

Norint advokatui pasigaminti apvalų antspaudą reikia:

 • advokatūros protokolo originalo
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

Norint ūkininkui pasigaminti apvalų antspaudą reikia:

 • ūkininko pažymėjimo
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

Visiems kitiems neapvaliems spaudams, vardiniams, spaudams su rekvizitais, rašikliams su spaudu, dokumentų nereikia.